menu icon

Pro učitele

Články

Bankovní gramotnost pro učitele

Projekt "Bankovní gramotnost pro učitele" vznikl v rámci dlouhodobé spolupráce Junior Achievement a Citi Foundation v oblasti finanční gramotnosti. Cílem projektu je zvýšit odborný potenciál učitelů tak, aby mohli téma bankovní gramotnosti efektivně implementovat do výuky a rozvíjet bankovní gramotnost studentů. V rámci projektu probíhají jak online aktivity tak osobní setkání, na kterých učitelé mohou sdílet a obohacovat své zkušenosti s výukou bankovní gramotnosti.

Dotazník JA Bankovní gramotnosti

Otázky online dotazníku byly zaměřeny na současný stav výuky bankovní gramotnosti, ale také na rozsah a úroveň znalostí učitelů v této oblasti a jejich představu o tématech, na která se chtějí zaměřit. Získané informace přispějí k identifikaci potřebných oblastí rozvoje a ke kvalitnímu průběhu celého projektu. 

Zjištění z dotazníkového šetření

  • 55 % respondentů pochybuje, že jsou absolventi středních škol schopni orientovat se v nabídkách bankovních produktů
  • 40 % pedagogů trápí nedostatečná metodika, nedostatek informací a absence odborníků z bankovního sektoru ve výuce 

  • Téměř 80 % dotázaných učitelů postrádá nástroje k výuce finanční gramotnosti

  • Nízkou hodinovou dotaci považuje za problém pouze 1 % respondentů