menu icon

Pojmy

Akcie

Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti a opravňuje majitele podílet se na řízení, zisku a (při zániku) na majetkovém zůstatku akciové společnosti. Rozlišuje se: akcie na jméno (akcie je uvedena na určitou konkrétní osobu, v seznamu akcionářů uvedeno jméno majitele), akcie na majitele (akcie je volně převoditelná jejím předáním), akcie prioritní (akcie, které přísluší přednostní podíl ze zisku), akcie zaměstnanecká (akcie pro zaměstnance a důchodce akciové společnosti za zvýhodněnou cenu), akcie úroková (akcie opravňující k vyplacení úroků v předem stanovené výši).

Všeobecná encyklopedie Heuréka

Akcionář

Majitel akcie; má právo podílet se na čistém zisku akciové společnosti, právo hlasovací a právo na likvidační podíl z čistého jmění akciové společnosti.

Všeobecná encyklopedie Heuréka

Akciová společnost

A.s., - kapitálová obchodní společnost, jejíž základní jmění je rozvrženo na určitý počet akcií na majitele nebo na jméno o určité jmenovité hodnotě. Akciová společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Akcionář za závazky akciové společnosti neručí, má právo na podíl ze zisku akciové společnosti (dividendu), určený valnou hromadou akciové společnosti k rozdělení. Právní poměry akciové společnosti v ČR upravuje od 1992 obchodní zákoník.

Všeobecná encyklopedie Heuréka

Aktiva

Souhrn majetku, jmění firmy; člení se na základní prostředky a oběžné prostředky (hotovost, cenné papíry, práva, suroviny, zboží, budovy, pozemky, pohledávky), v účetnictví vykazované na levé straně rozvahy.

Všeobecná encyklopedie Heuréka

Americká hypotéka

Americká hypotéka je v podstatě neúčelový spotřebitelský úvěr, který je ale zajištěn nemovitostí (např. domem či bytem v osobním vlastnictví). Peníze, které Vám banka poskytne, můžete ovšem použít na cokoliv. Úroková sazba bývá vyšší než u hypoték na bydlení, ale nižší než u běžných bankovních úvěrů. Tento typ hypotéky je velmi oblíbený v USA, proto pojmenování americká hypotéka.

Anonymní operace

Znamená povinnost banky nesdělovat bez výslovného souhlasu klienta nic a nikomu o něm, o službách, které využívá, a o stavu jeho prostředků na účtech

Tým CDFE

Antivirová ochrana

Ochrana před počítačovými viry je komplexní problém, který vyžaduje spolupráci CIV (oddělení sítí a správy počítačů) s lokálními správci IT a v neposlední řadě i zodpovědný přístup všech uživatelů koncových stanic. Do počítačů se virus dostává mnoha způsoby (např. prostřednictvím diskety, CD-ROMu, flash disku, emailu, nebo přímo počítačovou sítí). Jedinou spolehlivou ochranou je lokálně nainstalovaný antivirový program.

Tým CDFE

Anuitní splátka

Anuitní splátka je splátka úvěru zahrnující jak splátku jistiny úvěru, tak splátku úroků. V průběhu splácení úvěru je splátka neměnná a mění se pouze podíl splátky jistiny a placených úroků.

Aval směnky

Aval (ručitel) se avalováním směnky zaručuje za to, že směnka bude splacena, a pokud by směnka nebyla uhrazena tím, za koho se aval zaručil, pak musí plnit sám aval. Je možné avalovat za výstavce, nebo i za někoho z indosantů.