menu icon

O nás

O JA Czech

Junior Achievement je nejstarší a nejrozsáhlejší vzdělávací nezisková organizace na světě. Vznikla již v roce 1919 v USA. Dnes působí ve více než 110 zemích světa. Do jejích programů se každoročně zapojí 10 miliónů dětí a mladých lidí ve věku mezi 6 a 22 lety.

Českou pobočku Junior Achievement založil v roce 1992 pan Tomáš J. Baťa. Vzdělávací programy Junior Achievement v ČR od té doby absolvovalo více než 215 tisíc dětí a studentů. Základním školám nabízí organizace kurzy Abeceda podnikání a Profesní orientace. Studentům středních a vyšších odborných škol pomáhá v rámci předmětu Studentská společnost JA zakládat reálné obchodní firmy, aby si vyzkoušeli podnikání v praxi, a zprostředkovává jim výuku ekonomické teorie, etické výchovy či interaktivních předmětů, kde se prostřednictvím počítačových simulací učí hospodařit s penězi nebo se stávají manažery výrobních firem či bank. Organizace Junior Achievement je akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Učitelům, kteří programy JA vyučují, organizace zajistí kromě metodických a výukových materiálů i odborné proškolení. Junior Achievement je členem Odborné skupiny pro podporu osvojování podnikatelských kompetencí, kterou řídí Národní ústav odborného vzdělávání, a Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání řízené Ministerstvem financí ČR.

Základem vzdělávacího systému je spolupráce s firmami. Manažeři přednášejí studentům a podílejí se na výuce kurzů i na vedení organizace. Prostřednictvím Junior Achievement školy navazují a využívají partnerství se subjekty podnikatelské a firemní sféry, které obohacují výuku praktickými informacemi a zkušenostmi z reálného světa byznysu. Junior Achievement je financována výhradně z darů partnerských firem. K nejvýznamnějším partnerům patří firmy Baťa, Citi, ČEZ, Hewlett-Packard či KPMG.

Více o nás a naší činnosti naleznete na www.jacr.cz

Napište nám

Potřebujete poradit, nebo máte jiný dotaz související s bankovnictvím či naším portálem? Použijte následující formulář: