menu icon

Úloha banky

Úloha banky

Banky jsou peněžními ústavy, které mají v moderní tržní ekonomice tři hlavní funkce:

  1. Přijímání (úschovu) a půjčování kapitálu
  2. Zprostředkování platebního styku
  3. Nákup a prodej cenných papírů.

Provozování těchto služeb je regulováno státem. Proto pro svoji činnost potřebuje banka bankovní licenci a podléhá bankovnímu dozoru (vykonávaném většinou centrální bankou - u nás ČNB).

Rozeznáváme dva druhy bankovních operací:

  1. aktivní (poskytování úvěrů, které vytvářejí pro banku aktiva)
  2. pasivní (vedení účtů, vydávání platebních karet a soustřeďování vkladů klientů, tj. operace, které musí předcházet těm aktivním, tj. půjčování peněz).

Mezi další činnosti bank řadíme např. emise peněz, zprostředkování bezhotovostního platebního styku, úschovu cenných předmětů, směnárenskou činnost, vydávání cenných papírů, burzovní obchody, poradenské a zprostředkovací služby, příp. i další, jako je např. pronajímání bankovních schránek.

Bankovní vklady jsou buď běžné (lze je kdykoliv vyzvednout - jsou však minimálně úročené nebo zcela bez úroku), nebo termínované (k vyzvednutí jsou až po předem ohlášené výpovědi; úročení je progresivní dle výše vkladu).

Dále dělíme vklady podle klientů (fyzické nebo právnické osoby), příp. i podle ukládané měny (korunové v Kč nebo devizové v cizí měně).

Bankovní systém je dvoustupňový:

  1. centrální banka (u nás ČNB)
  2. ostatní banky (obchodní, investiční, rozvojové, hypoteční, exportní, spořitelny apod.) a finanční instituce různého druhu.

Banky dnes nabízejí klientům velké množství rozmanitých produktů, mezi nimiž můžeme najít, kromě klasických bankovních služeb, také leasing, faktoring, stavební spoření, penzijní připojištění, bankopojištění, cestovní pojištění, platební karty, šeky, pronájem trezoru  apod.

V bance jsou vítání jak občané, tak i podnikatelé. Každá tato cílová skupina je bankou obsloužena vhodnými produkty a konkrétními typem obsluhy.