menu icon

Bankovní tajemství

Bankovní tajemství

Pro provádění bankovních operací i ochranu všech zúčastněných stran je pro banky důležitou povinností dodržování bankovního tajemství, představující nedílnou součást Zákona o bankách.

Bankovní tajemství zajišťuje ochranu osobní identifikace každého klienta banky, nutnou pro všechny bankovní operace a transakce. Je jedním z nejcitovanějších pojmů z bankovnictví a je také jedním z nejdůležitějších, protože je na něm založena důvěryhodnost každé banky. Znamená zákonem danou povinnost banky nesdělovat bez výslovného souhlasu klienta nikomu nic o něm, o službách, které využívá, a samozřejmě ani o stavu jeho prostředků na účtech, které pro něj vede, a jejich pohybech.

I když v České republice (jako součást opatření proti praní „špinavých“ peněz - tj. peněz z nelegální činnosti) nelze v rámci bankovnictví realizovat anonymní operaci či obchod (až na malé výjimky, např. vklad na účet do určité výše nebo směna peněz z jedné měny do druhé), banka má povinnost držet všechny informace o klientovi a jeho finančních transakcích v tajnosti.

Výjimky z této povinnosti stanoví Zákon o bankách pro výjimečné případy a situace. Jedná se např. o sdělení informací soudům, policii  nebo finančním úřadům. Informace o bankovních klientech si tyto instituce smějí vyžádat pouze tehdy, pokud je potřebují pro svoji činnost jako státních orgánů v rámci svých zákonných oprávnění, a musí tak učinit písemnou formou. Odpovědnost za zneužití těchto informací však v takovém případě přechází na tyto orgány. Jinými slovy, i ony jsou povinny je chránit jako důvěrné.

Klient banky má ovšem možnost dát bance pokyn nebo souhlas k předání informace o něm „někomu jinému“ - např. zahraničnímu obchodnímu partnerovi, který o něm požaduje reference; zahraniční bance, pokud si např. potřebuje založit účet pro svoji činnost v zahraničí anebo v případě, že jeho banka vydává platební karty (resp. jiný produkt) ve spolupráci s nějakou jinou bankovní společností a pro klienta je výhodné ji používat.

Zdroj: Bankovní tajemství