menu icon

Jaké jsou banky v ČR

Jaké jsou banky v ČR

Česká národní banka 

Česká národní banka je ústřední (centrální) bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. Hlavním úkolem ČNB je péče o cenovou stabilitu a v souladu s ní ČNB určuje měnovou politiku, vydává bankovky a mince, řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank, vykonává dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijním připojištěním, družstevními záložnami, institucemi elektronických peněz a provádí devizový dohled.

Je zřízena Ústavou České republiky a svou činnost vyvíjí v souladu se zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance a dalšími právními předpisy. Má postavení veřejnoprávního subjektu a hospodaří samostatně s majetkem, který jí byl svěřen státem.

Sídlo ústředí ČNB je v Praze. Sedm regionálních poboček se nachází v Praze, Ústí nad Labem, Plzni, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Brně a Ostravě.

Do činnosti ČNB lze zasahovat pouze na základě zákona. Nejvyšším řídícím orgánem ČNB je bankovní rada, jejímiž členy jsou guvernér, dva viceguvernéři a čtyři vrchní ředitelé. Všechny členy bankovní rady jmenuje prezident republiky na šestileté období.

ČNB má výhradní právo dávat do oběhu bankovky a mince, včetně mincí pamětních, a řídit peněžní oběh. Prostřednictvím svých výše jmenovaných sedmi poboček spravuje zásoby bankovek a mincí, stahuje z oběhu a ničí opotřebované bankovky a mince a vyměňuje poškozené peníze za nové. Zajišťuje i uměleckou a technickou přípravu platidel, jejich výrobu a dodávky. Podílí se na přípravě právní a technické ochrany platidel proti padělání a na jejich realizaci. Zkoumá platnost platidel a eviduje padělané a pozměněné bankovky a mince zadržené na území České republiky.

Rozdělení kompetencí členů bankovní rady ČNB k 1.7.2016:

Jiří Rusnok, guvernér

 •  sekce kancelář
 •  sekce lidských zdrojů
 •  samostatný odbor interního auditu

Mojmír Hampl, viceguvernér

 •  sekce regulace a mezinárodní spolupráce na finančním trhu
 •  sekce měnová
 •  sekce bankovních obchodů

Vladimír Tomšík, viceguvernér

 •  sekce dohledu nad finančním trhem
 •  samostatný odbor finanční stability

Vojtěch Benda

 •  samostatný odbor ekonomického výzkumu
 •  sekce správní
 •  sekce peněžní a platebního styku
 •  pobočky ČNB

Lubomír Lízal

 •  sekce statistiky a datové podpory
 •  sekce informatiky
 •  samostatný odbor restrukturalizace

Tomáš Nidetzký

 •  sekce licenčních a sankčních řízení
 •  sekce dohledu II

Pavel Řežábek

 •  sekce řízení rizik a podpory obchodů
 •  sekce rozpočtu a účetnictví

Organizační struktura ČNB a hlavní činnosti jednotlivých sekcí, samostatných odborů a poboček ČNB jsou popsány na internetových stránkách ČNB: http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/organizacni_struktura/

Obchodní a jiné banky

Bankovní soustava v České republice je dvoustupňová a tvoří ji ústřední neboli centrální banka (ČNB). Centrální banka je vlastně „banka bank“, protože vede jednotlivým obchodním bankám účty, přijímá od nich vklady a poskytuje jim úvěry (pro vklad se obvykle používá název „depozitum“).

Zákon o bankách (zákon č. 21/1992 Sb.) definuje banku jako právnickou osobu se sídlem v ČR, založenou jako akciová společnost, která přijímá vklady od veřejnosti, poskytuje úvěry a má k výkonu těchto činností bankovní licenci. Banky musí vždy dodržovat bankovní tajemství. Bankovním tajemstvím se rozumí ochrana všech údajů o klientovi před jinými osobami. Další důležitou povinností banky je sledovat podezřelé operace a dodržovat opatření, která brání tzv. praní špinavých peněz. Provozovat banku lze pouze na základě bankovní licence, kterou vydává ČNB (licenci lze udělit pouze akciové společnosti, jejíž základní kapitál je vyšší než 500 mil. Kč).

Někdy se setkáme s názvem univerzální banka, což obvykle znamená, že banka kromě základních vkladových a úvěrových služeb poskytuje také služby investičního charakteru. To znamená, že klientům nabízí nákup a prodej cenných papírů. Mezi specializované banky patří stavební spořitelny a hypoteční banky.

Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR
(stav ke dni 26. 4. 2010)

Kód banky  Název instituce nebo označení osoby
  AXA Bank Europe, organizační složka
6100 Banco Popolare Česká republika, a.s.
  Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch, organizační složka
  BRE Bank S.A., organizační složka podniku
2600 Citibank Europe plc, organizační složka
6200 COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha
  Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka
8090 Česká exportní banka, a.s.
0800 Česká spořitelna, a.s.
7960 Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
4300 Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
0300 Československá obchodní banka, a. s.
7910 Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka
  Evropsko-ruská banka, a.s.
6300 Fortis Bank SA/NV, pobočka Česká republika
0600 GE Money Bank, a.s.
  HSBC Bank plc - pobočka Praha
2100 Hypoteční banka, a.s.
3500 ING Bank N.V.
5800 J & T BANKA, a.s.
0100 Komerční banka, a.s.
4000 LBBW Bank CZ a.s.
7990 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.
8040 Oberbank AG pobočka Česká republika
  Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika
6000 PPF banka a.s.
  PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, pobočka Česká republika
7950 Raiffeisen stavební spořitelna a.s.
5500 Raiffeisenbank a.s.
  Raiffeisenbank im Stiftland eG pobočka Cheb, odštěpný závod
  Saxo Bank A/S, organizační složka
8060 Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.
  The Royal Bank of Scotland N.V.
2700 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
6800 Volksbank CZ, a.s.
6700 Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha; zkráceně: VUB, a.s., pobočka Praha
7940 Waldviertler Sparkasse von 1842 AG
7970 Wüstenrot - stavební spořitelna a.s.
7980 Wüstenrot hypoteční banka a.s.