menu icon

Před vstupem do banky

Historie bankovnictví

Dějiny bankovnictví začínají s rozvojem oběhu peněz, kdy se objevují i první „profesionálové“, kteří se začínají zabývat půjčováním peněžních prostředků a také jejich směnou.

Historie českého bankovnictví

V 1. polovině 19. století plnili na českém území funkci bank v dnešním slova smyslu především soukromí směnárníci, kteří půjčovali peníze za různě vysoký úrok. V roce 1824 byla v Praze založena Česká spořitelna.

Úloha banky

Banky jsou peněžními ústavy, které mají v moderní tržní ekonomice tři hlavní funkce: přijímání (úschovu) a půjčování kapitálu, zprostředkování platebního styku a nákup a prodej cenných papírů.

Jaké jsou banky v ČR

Bankovní soustava v České republice je dvoustupňová a tvoří ji ústřední neboli centrální banka (ČNB). Centrální banka je vlastně „banka bank“, protože vede jednotlivým obchodním bankám účty, přijímá od nich vklady a poskytuje jim úvěry (pro vklad se obvykle používá název „depozitum“).

Jak hospodaří banka

Jelikož obchodní banka je vlastně obchodní společností, platí i zde, že předmětem podnikání je dosažení zisku a získání určitého postavení na trhu. Jak je banka ve svém podnikání úspěšná se zjistí z její finanční situace.

O penězích

Peněžní jednotkou v České republice je koruna česká, zkratka názvu je "Kč". Koruna česká se dělí na sto haléřů. Platné bankovky a mince vydané Českou národní bankou jsou zákonnými penězi ve své nominální hodnotě při všech platbách na území České republiky.

Bankovní tajemství

Pro provádění bankovních operací i ochranu všech zúčastněných stran je pro banky důležitou povinností dodržování bankovního tajemství, představující nedílnou součást Zákona o bankách.

Praní špinavých peněz

Praní špinavých peněz je celosvětově používaný termín pro legalizaci výnosů z trestné činnosti. Nejedná se ale o zcela přesné vyjádření, jelikož výnosem z trestné činnosti nemusí být jen peníze, ale třeba i cenné papíry, směnky nebo jakýkoliv majetek získaný trestnou činností.