menu icon

Úvěr ze stavebního spoření

Úvěr ze stavebního spoření

Základní pravidlo pro úvěry ze stavebního spoření zní - účastník stavebního spoření může úvěr použít pouze na financování bytových potřeb.

Bytovou potřebou se obecně rozumí koupě bytu, rodinného domu, stavebního pozemku, výstavba domu, změna stavby, rekonstrukce bydlení, připojení k veřejným sítím, ale třeba také vypořádání společného jmění manželů, splacení členského vkladu nebo podílu v právnické osobě či splacení půjčky použité na financování bytových potřeb.

Získat úvěr ze stavebního spoření není samozřejmostí. Aby na něj klient získal nárok, musí spořit alespoň dva roky a naspořit dostatek vlastních prostředků. Podmínky pro získání řádného úvěru ze stavebního spoření jsou pevně stanoveny ve všeobecných obchodních podmínkách. Dokud je nesplníte, můžete čerpat překlenovací úvěr - ale ten je méně výhodný než úvěr řádný.

Další podmínkou získání úvěru je dosažení dostatečné výše hodnotícího čísla a naspoření určité výše cílové částky. Stavební spořitelny u úvěrových variant požadují naspoření nejčastěji od 35 % do 40 % cílové částky.

Ve většině případů jsou úvěry ze stavebního spoření čerpány ve dvou fázích. Nejprve čerpá klient tzv. překlenovací úvěr (meziúvěr) a po určité době  dosáhne podmínek pro poskytnutí řádného úvěru, který je výhodnější než meziúvěr.

Výhody úvěru ze stavebního spoření:

  • nízké úrokové sazby úvěru - již od 3,7 % p.a.
  • poskytnutí úvěru ze stavebního spoření již při naspoření 30% cílové částky
  • možnost čerpání meziúvěru (překlenovacího úvěru)
  • pevný neměnný úrok po celou dobu splácení úvěru
  • rozložení splátek na delší období - nízké měsíční zatížení rodinného rozpočtu
  • možnost splatit úvěr rychleji mimořádnými splátkami
  • nižší daně z příjmu díky možnosti odečítat úroky z úvěru od daňového základu
  • veškeré náležitosti spojené se žádostí o úvěr vyřídí certifikovaný úvěrový poradce konkrétní stavební spořitelny

Jednotlivé podmínky stavebních spořitelen se mohou částečně lišit.

V každém případě je dobré včas založit smlouvu o stavebním spoření a naspořit si určitou část „vlastních zdrojů“. Vždy je výhodnější používat více vlastních a méně půjčených peněz.

Stavební spoření je velmi zajímavý produkt pro každého občana, který chce peníze spořit (ať již pro sebe nebo např. pro svoje nezletilé dítě), i pro toho, kdo chce řešit své bytové potřeby a nemá na to finance.

Seznam stavebních spořitelen působících v ČR k 1. září 2016

Název stavební spořitelny www stránky
Českomoravská stavební spořitelna, a. s. www.cmss.cz
Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. www.burinka.cz
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. www.mpss.cz
Raiffeisen stavební spořitelna a.s. www.rsts.cz
Wüstenrot - stavební spořitelna a.s. www.wuestenrot.cz

 

Vývoj stavebního spoření od roku 2010 do 2015 ve dvou grafech

 

Čistá úroková sazba a částka naspořená po šesti letech při pravidelném spoření 1700 Kč měsíčně. V přehledu jsou pouze standardní nabídky stavebních spořitelen platné k 1.7.2016

Čerpání vysokého úvěru

Vysoký úvěr nutně znamená také vysoké splátky. Jaké jsou možnosti, pokud je výše splátky nad naše možnosti?

Jednou možností je čerpat menší úvěr. Znamená to plánovat financování s dostatečným předstihem a předem si určitou část peněz naspořit. O co více si naspoříme, o to menší pak může být úvěr. V tomto ohledu je stavební spoření ideálním produktem, který spojuje jak spoření tak i následný úvěr ze stavebního spoření.

Druhou možností je rozložení splátek na delší období, čili prodloužení doby splatnosti úvěru. Právě potřeba klientů snížit měsíční splátky je důvodem, proč mají úvěry na bydlení dlouhou dobu splatnosti (často 20 až 30 let).

Graf: Měsíční splátka úvěru na 5 až 30 let splácení

Dobu splatnosti však není možno prodlužovat do nekonečna. Navíc, pro úvěry se splatností nad 20 let už výše splátky klesá velmi pomalu, takže úvěry se splatností 30 a více let nejsou obvyklé.