menu icon

Investiční nebo provozní úvěr

Investiční nebo provozní úvěr

Investiční úvěr

Investiční úvěr se využívá k financování investičních potřeb klienta. Předmětem úvěrování jsou obvykle nemovitosti, stavby, stroje a zařízení, nákup cenných papírů a další investice. Jedná se o účelový termínovaný úvěr se stanoveným plánem čerpání a splácení.

Obvyklé podmínky investičního úvěru:

  • trvalé bydliště v ČR
  • řádná platba Finančnímu úřadu či České správě sociálního zabezpečení
  • firma (právnická nebo fyzická osoba) není v konkurzu ani likvidaci (musí být „zdravá“)

Prozovní úvěr

Je určen k financování provozních potřeb podnikatele (fyzické nebo právnické osoby), jako je nákup zboží, materiálu, menšího investičního majetku, k financování pohledávek a podobně. Je zpravidla poskytován jako krátkodobý a střednědobý, výjimečně i dlouhodobý. K zajištění obvykle není nutná nemovitost a není nutné udávat účel úvěru.

Nejčastějším způsobem zajištění je směnka. Minimální výše sjednaného provozního úvěru se pohybuje v řádu statisíců korun.

Nabídka provozních úvěrů bank je značně rozdílná, některé banky dokonce nerozlišují mezi provozním a kontokorentním úvěrem. Za zřízení úvěru si banky obvykle účtují částku v řádu několika tisíců korun, nicméně někdy je nabízejí i zdarma, v závislosti na bonitě firmy. Od té se odvíjí většina parametrů provozního úvěru a především pak výše úročení, která bývá ve většině případů individuální.