menu icon

Dostanu úvěr?

Dostanu úvěr?

Tuto základní otázku si kladou všichni žadatelé o úvěr. Žadatelem může být občan nebo podnikatel, případně firma, ale také třeba stát.

V případě občana se jedná buď o účelové nebo neúčelové úvěry.

Účelový úvěr je například na koupi automobilu, financování studií. Neúčelový znamená, že bance nemusím sdělovat, na co úvěr použiji.

V každém případě bude ode mne banka požadovat vyplnění žádosti o poskytnutí úvěru, ve které se mne zeptá - kromě jiného - na moji finanční situaci. Stručně řečeno, bude chtít vědět, jaké mám příjmy a jaké výdaje.

Banka si tedy musí u každého úvěrového žadatele zjistit jeho předpokládanou schopnost poskytnutý úvěr splatit, tj. jeho bonitu, kterou zjistí pomocí scoringu. Scoring (někdy též credit scoring) je komplexní systém hodnocení klienta podle předem zvolených kritérii. Představte si ho jako excelovou tabulku, do které zadáte údaje o klientovi,  a  ona vám odpoví, zda mu půjčit či ne.

Podle zjištěné bonity žadatele pak banka stanoví úrokovou sazbu. Platí, že čím vyšší bonitu klient prokáže, tím nižší úrokovou sazbu z úvěru od banky získá a naopak. Je tomu tak proto, že s nižší žadatelovou bonitou banka podstupuje vyšší úvěrové riziko, které si kompenzuje vyššími úrokovými výnosy z poskytnutého úvěru.

Jak zjistí banka bonitu klienta? Bonita žadatele je ovlivněna mnoha faktory. Banka posuzuje jednak osobní údaje – věk, pohlaví, dosažené vzdělání, profesi, rodinný stav žadatele, počet vyživovaných dětí apod.

Dále banka posuzuje příjmy žadatele. Jedná se především o příjmy trvalé, u nichž se předpokládá jejich trvání i v budoucnu  – mzda v případě zaměstnance, příjmy z podnikání u podnikatele, rodičovské příspěvky, příjmy z důchodu apod. U zaměstnanců je (až na výjimky) vyžadován pracovní poměr na dobu neurčitou. V době podání žádosti o úvěr navíc nesmí být žadatel ve zkušební době.

Pro stanovení bonity žadatele banka posuzuje také jeho úvěrovou historii a platební morálku. K tomu banka může využít údaje z úvěrových registrů. Z nich lze zjistit informace o prodlení se splátkami úvěrů, leasingu nebo třeba i o opožděných platbách mobilním operátorům.

V úvěrových registrech jsou zahrnuty informace o všech existujících i splacených úvěrových závazcích klienta. Banka pozitivně ohodnotí žadatele, pokud všechny existující i minulé závazky pravidelně splácí (resp. splácel). Naopak, pokud má žadatel špatnou platební morálku, má to na jeho bonitu negativní vliv.

Poskytnutí úvěru pro podnikatele nebo firmu je složitější a banka obvykle vyžaduje větší množství údajů.

Jedno doporučení na závěr – pokud chcete žádat o úvěr, obraťte se na svého osobního bankéře v bance, který vám poradí.

Pokud vás banka považuje za dobrého klienta, zná vaši historii, určitě vám ráda půjčí a nabídne lepší úrokové podmínky něž banka, která vás nezná.

Co je to Bankovní registr klientských informací?

BRKI je velmi kvalitně zabezpečená databáze údajů o smluvních (úvěrových) vztazích mezi bankami a jejich klienty. V BRKI jsou zobrazeny údaje klientů, které vypovídají o jejich bonitě a důvěryhodnosti, tzn. informace o celkové úvěrové angažovanosti klienta, o čerpání jednotlivých úvěrových produktů a o platební morálce klienta. BRKI obsahuje pozitivní i negativní informace, čímž svým uživatelům poskytuje informace o kompletní úvěrové historii jejich klientů a klientům naopak umožňuje budovat si svou úvěrovou historii. 

V BRKI jsou kromě identifikačních osobních údajů klienta (tj. jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo a země narození a adresa) také informace vypovídající o tom, zda mezi klientem a bankou dojde či došlo k uzavření, případně neuzavření smluvního (úvěrového) vztahu. Dále osobní údaje o finančních závazcích klienta, které vznikly, vzniknou nebo mohou vzniknout vůči bance, tj. počet existujících úvěrových smluv, výše jednotlivých úvěrů a splátek, historie splácení těchto závazků a informace o zajištění závazků apod. BRKI také obsahuje údaje o tom, zda právě žádáte o nějaký úvěrový produkt. Informace jsou v BRKI uchovány po celou existenci úvěrového produktu a dále po dobu 4 let po jeho ukončení. Pokud požadovaná smlouva mezi Vámi a bankou nebyla uzavřena, je tato informace uchována v BRKI po dobu 1 roku ode dne podání Vaší žádosti o uzavření příslušné smlouvy.

 

Více informací získáte zde: http://www.cbcb.cz/