menu icon

Vkladní knížky a termínové vklady

Vkladní knížky a termínové vklady

slouží k ukládání peněžních prostředků za účelem dosažení úrokového výnosu od banky. Při přijímání vkladů banky nabízejí nejrůznější spořicí účty, účty termínových vkladů, vkladní knížky a potvrzení o vkladu.

Vkladní knížka byla dříve oblíbenou možností uložení peněz. Má listinnou podobu, klient ji od banky dostane při prvním vkladu a postupně do ní bankovní pracovník zaznamenává všechny vklady, výběry, připsané úroky a zůstatky vkladu. Dnes jsou vkladní knížky vedeny pouze na jméno majitele (banka tedy zná jeho identitu) a jsou mnohem méně používané než dříve.
Podle možnosti výběru hotovosti jsou vkladní knížky bez výpovědní lhůty, kdy výběr není omezen, a vkladní knížky s výpovědní lhůtou, kdy vkladatel musí vybíranou částku v předstihu vypovědět. Délka výpovědní lhůty se liší (např. 1 měsíc, 3 měsíce, 1 rok).

Obdobou vkladních knížek je přijímání jednorázových vkladů formou potvrzení banky o přijetí vkladu, jako jsou např. vkladové certifikáty, depozitní certifikáty, vkladové listy apod.  Ty mají různou dobu splatnosti, pevnou úrokovou sazbu a mohou mít listinnou nebo elektronickou podobu. Při prodeji klientovi banka vždy zjišťuje jeho totožnost.

Termínové vklady, nejčastěji vedené na vkladovém účtu (viz 4.2), představují pro vkladatele další možnost uložení úspor. Banka je přijímá na základě smlouvy, která stanoví úrokovou sazbu, délku uložení peněz a podmínky nakládání s uloženou částkou.

Termínové vklady jsou zřizovány:

  • na dobu určitou (vklad s pevným termínem) – např. na 1 měsíc, na 1 rok, na 3 roky
  • s výpovědní lhůtou – doba uložení peněz není předem sjednána, ale před uskutečněním výběru musí vkladatel vklad nebo jeho část vypovědět. Peníze si může vybrat až po uplynutí lhůty. Za předčasný výběr požaduje banka náhradu buď procentem z vybírané částky nebo pevnou částkou v Kč. Délka výpovědní lhůty se liší.