menu icon

Stavební spoření

Stavební spoření

Stavební spoření poskytuje banka klientům pouze prostřednictvím své dceřiné společnosti, stavební spořitelny.

Jedná se o zvláštní druh spoření, které může být po splnění určitých podmínek spojeno s následným čerpáním úvěru na financování bytových potřeb, ať se jedná o koupi domu či pozemku, event. bytu a jeho rekonstrukci či modernizaci.

Obrázek: Model fungování stavebního spoření

Účastník stavebního spoření spoří dohodnuté částky a podle zákona o stavebním spoření má nárok na státní podporu ve výši 10% z roční naspořené částky nepřesahující 20.000 Kč. Spořit může buď měsíčními pravidelnými vklady, nebo jednorázově během kalendářního roku.

Uspořenou částku a připsanou státní podporu navíc stavební spořitelna úročí. Úrokový výnos se nezdaňuje.

Příklad: Výpočet státních příspěvků účastníka za 1 kalendářní rok:

Vklady účastníka................12.000 Kč

Úroky...................................1.000 Kč

Daň z úroků (15 %)................- 150 Kč

Poplatky............................... - 300 Kč

Ročně uspořená částka......12.550 Kč

Z toho 10 % = 1.255 Kč. Státní podpora je účastníkovi stavebního spoření připsána na účet v následujícím roce

Pokud účastník nemá zájem o poskytnutí zvýhodněného účelového úvěru ze stavebního spoření, může po uplynutí smluvené doby (v současnosti 6 let) celou naspořenou částku včetně státního příspěvku vybrat a použít podle svého rozhodnutí. Poznámka: Navazuje Úvěr ze stavebního spoření

Pokud účastník nemá zájem o poskytnutí zvýhodněného účelového úvěru ze stavebního spoření, může po uplynutí smluvené doby (v současnosti 6 let) celou naspořenou částku včetně státního příspěvku vybrat a použít podle svého rozhodnutí.