menu icon

Spotřebitelské úvěry (půjčky)

Spotřebitelské úvěry (půjčky)

Jedním z důležitých segmentů, kterému banka věnuje velkou pozornost, je privátní klientela. Používá se pro ni pojem retailové (drobné) bankovnictví a banky pro potřeby občanů připravují různé formy spotřebitelských úvěrů, které slouží jako možnost financování. Podmínky těchto úvěrů jsou obvykle standardizovány – jsou předem stanoveny úrokové sazby, maximální lhůty splatnosti, účel úvěru a způsob zajištění klient může požádat pomocí žádosti o poskytnutí úvěru.

Mezi základní formy spotřebitelských úvěrů patří:

  • osobní účelový úvěr, který slouží k úhradě zboží a služeb (např. osobní automobil, dovolená, lékařské výlohy, vzdělávání)
  •  osobní bezúčelný úvěr je hotovostní úvěr na nákup spotřebního zbož 37; nebo služeb bez uvedení účelu použití. Často mívá formu povoleného přečerpání zůstatku na běžném účtu klienta (kontokorentní úvěr) nebo je součástí služeb spojených s platebními kartami. Pro hodnocení úvěrové způsobilosti budoucího dlužníka banka používá jednodušší postupy než v případě úvěrů pro podnikatelské účely. K žádosti o úvěr musí občan předložit průkaz totožnosti a potvrzení zaměstnavatele o výši pracovního příjmu. Pokud občan podniká, předkládá podnikatelské oprávnění a daňové přiznání, kde je vykázán příjem za minulý rok nebo dva. Pro urychlení procesu rozhodování se využívá bodovací metoda (scoring), kdy

banka na základě zkušeností z minulosti kvantifikuje všechny proměnné, týkající se zákazníka a jeho možnosti splatit úvěr. Úroková míra bývá obvykle pevná po celou dobu trvání úvěru. Zajištění úvěru je závislé na účelu a výši úvěru, na výsledku posouzení schopnosti úvěr splácet a na sjednané době splatnosti úvěru. Banka posuzuje způsob zajištění individuálně, mezi běžné způsoby zajištění patří např. ručitelské prohlášení, zástavní právo k termínovým vkladům, cenným papírům nebo nemovitostem. U úvěrů s nižší částkou banka často zajištění nepotřebuje.

Kodex mobility

Základem Kodexu „Mobilita klientů – postup při změně banky“ jsou společné principy EBIC (European Banking Industry Commitee1), které byly vyvinuty bankami, spořitelnami a dalšími poskytovateli platebních služeb na základě výzvy Evropské komise v roce 2008.

Kodex mobility bankovních klientů je užitečná nástroj sloužící ke snadnější změně banky. Více informací a formulář najdete zde: https://www.czech-ba.cz/cs/aktivity/kodex-mobility-klientu