menu icon

Prodej cenných papírů občanům a firmám

Prodej cenných papírů občanům a firmám

Banka je nabízí svým klientům v různých formách:

  • buď jako další {vkladové služby:}, prodávají jim vkladové certifikátydepozitní certifikátyvkladové listy apod. Tyto cenné papíry představují vlastně potvrzení banky o přijetí jednorázového termínového vkladu. Jsou vydávány v různých nominálních hodnotách na různou dobu (3 měsíce, 12 měsíců, 24 měsíců). Jsou obvykle úročeny pevnou úrokovou sazbou podle délky a výše vkladu. Vklad včetně úroku je splatný jednorázově po uplynutí lhůty, která je vyznačena na listu.
  • nabízí klientům nákup bankovních dluhopisů (obligací). Jsou to cenné papíry, které banka vydává a jejich prodejem klientům získává dlouhodobý kapitál ke své činnosti. Majitel dluhopisu má nárok na splacen 7; jistiny (tj. dlužné částky) a vyplácení úroku buď ročně, nebo pří splacení dluhopisu. Doba splatnosti dluhopisů je 1 až 5 let. Během ní se s dluhopisy může obchodovat na finančním trhu, jejich cena se pak vyvíjí jako tržní na základě nabídky a poptávky. Nákup dluhopisu je pro klienty vhodný pro dlouhodobé uložení peněz s pevným výnosem.
  • banka také může pro klienta zprostředkovávat obchody s cennými papíry na kapitálovém trhu, tzn. podle jeho příkazů nakupovat a prodávat na burze nebo jiných trzích akciedluhopisy apod.
  • banka provádí svým klientům služby v oblasti řízení a správy aktiv, kdy investuje svěřené peněžní prostředky klienta do produktů kapitálového a peněžního trhu za účelem vytvoření co nejlepšího výnosu a portfolia. Jedná se o akcie, dluhopisy, podílové listy a další investiční nástroje. Cílem této činnosti je podle zvolené investiční strategie zvyšování hodnoty majetku klienta, co nejlepší výnosy z peněžního majetku a současně co nejmenší možné riziko z investování.

Náhled - Burza cenných papírů Praha 8. 7. 2016