menu icon

Doplňkové penzijní spoření

Doplňkové penzijní spoření 

Důchodové pojištění, 1. pilíř

První pilíř důchodového systému se v České republice nazývá důchodové pojištění. Účelem důchodového pojištění je zabezpečit pojištěnce ve stáří, v případě invalidity nebo úmrtí manžela/manželky/rodiče. V takových situacích poskytuje pojištěnci starobní důchod, invalidní důchod, vdovský/vdovecký důchod či sirotčí důchod. Na rozdíl od druhého pilíře a třetího pilíře je první pilíř spravován státem. Účast v něm je povinná pro všechny osoby konající výdělečnou činnost zakládající účast na důchodovém pojištění.

Prostředky, které do tohoto pilíře pojištěnci odvádějí platbou pojistného, se nespoří ve fondech jako u druhého pilíře a třetího pilíře, ale slouží rovnou pro vyplácení důchodů současných důchodců. Budoucí důchody budou financovány z pojistného příští generace plátců pojistného. Základním předpisem upravujícím důchodové pojištění je zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Důchodové spoření, 2. pilíř – zrušen k 1. 1. 2016

Doplňkové penzijní spoření, 3. pilíř

Doplňkové penzijní spoření (podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření) je kromě životního pojištění součástí třetího pilíře důchodového systému. Doplňkové penzijní spoření s koncem roku 2012 nahradilo zrušené penzijní připojištění se státním příspěvkem.

Z 3. pilíře důchodového systému však nejsou vypláceny důchody, ale penze.

Obrázek: Schéma dvoupilířového důchodového systému v ČR

Doplňkové penzijní spoření ve III. pilíři je výhodnou formou pravidelného, dlouhodobého spoření s významnou podporou státu v podobě státního příspěvku a daňových úlev.

V rámci doplňkového penzijního spoření ve III. pilíři si sami spoříte na vlastní důchod, abyste se ve stáří o sebe dokázali postarat a byli jste tak schopni zajistit si své životní potřeby. Výhodou III. pilíře je výrazné zhodnocení Vašich vkladů díky státním příspěvkům a možnosti zasílání příspěvků od Vašeho zaměstnavatele.

Vstup do III. pilíře je dobrovolný, v případě potřeby můžete spoření pozastavit nebo zcela ukončit.

Penzijní připojištění, které jste si sjednali před 1.1.2013,  je převedeno při zachování nastavených podmínek do tzv. transformovaného fondu, který je také součástí III. pilíře.

Státní podpora:

Vlastní příspěvek /měsíc

100 Kč

200 Kč

300 Kč

400 Kč

500 Kč

600 Kč

700 Kč

800 Kč

900 Kč

1000 Kč

Státní příspěvek /měsíc

0 Kč

0 Kč

90 Kč

110 Kč

130 Kč

150 Kč

170 Kč

190 Kč

210 Kč

230 Kč

Výhody doplňkového penzijního spoření

  • Státní příspěvek až 2 760 Kč ročně.
  • Možnost snížení daňového základu až o 12 000 Kč ročně, díky kterému můžete ušetřit až 1 800 Kč ročně na dani z příjmů.
  • Možný příspěvek od zaměstnavatele.
  • Máte možnost vybrat si celý obnos najednou nebo předčasně ukončit smlouvu.
  • Dle Vámi zvoleného fondu se Vám peníze průběžně zhodnocují a jednotlivé fondy je možné kombinovat.

Jak odejít do důchodu již o 5 let dříve, aniž by Vám stát snížil důchod?

Vaše měsíční penze z III. pilíře, kterou lze čerpat až 5 let před důchodovým věkem, může mít formu předdůchodu a umožnit Vám odejít do předčasného důchodu bez výrazných finančních dopadů na výši důchodu od státu.  

Jak se stanovuje věk odchodu do důchodu?

Rok narození

Důchodový věk činí u

mužů

žen s počtem vychovaných dětí

0

1

2

3 a 4

5 a více

1953

63r

62r

60r+8m

59r+4m

58r

56r+8m

1954

63r+2m

62r+4m

61r

59r+8m

58r+4m

57r

1955

63r+4m

62r+8m

61r+4m

60r

58r+8m

57r+4m

1956

63r+6m

63r+2m

61r+8m

60r+4m

59r

57r+8m

1957

63r+8m

63r+8m

62r+2m

60r+8m

59r+4m

58r

1958

63r+10m

63r+10m

62r+8m

61r+2m

59r+8m

58r+4m

1959

64r

64r

63r+2m

61r+8m

60r+2m

58r+8m

1960

64r+2m

64r+2m

63r+8m

62r+2m

60r+8m

59r+2m

1961

64r+4m

64r+4m

64r+2m

62r+8m

61r+2m

59r+8m

1962

64r+6m

64r+6m

64r+6m

63r+2m

61r+8m

60r+2m

1963

64r+8m

64r+8m

64r+8m

63r+8m

62r+2m

60r+8m

1964

64r+10m

64+10m

64r+10m

64r+2m

62r+8m

61r+2m

1965

65r

65r

65r

64r+8m

63r+2m

61r+8m

1966

65r+2m

65r+2m

65r+2m

65r+2m

63r+8m

62r+2m

1967

65r+4m

65r+4m

65r+4m

65r+4m

64r+2m

62r+8m

1968

65r+6m

65r+6m

65r+6m

65r+6m

64r+8m

63r+2m

1969

65r+8m

65r+8m

65r+8m

65r+8m

65r+2m

63+8m

1970

65r+10m

65r+10m

65r+10m

65r+10m

65r+8m

64r+2m

1971

66r

66r

66r

66r

66r

64r+8m

1972

66r+2m

66r+2m

66r+2m

66r+2m

66r+2m

65r+2m

1973

66r+4m

66r+4m

66r+4m

66r+4m

66r+4m

65r+8m

1974

66r+6m

66r+6m

66r+6m

66r+6m

66r+6m

66r+2m

 

 

rok narození

důchodový věk mužů i žen bez ohledu na počet dětí

1975

66r+8m

1976

66r+10m

1977

67r

1978

67r+2m

1979

67r+4m

1980

67r+6m

1981

67r+8m

1982

67r+10m

1983

68r

 

 

Zdroj: www.cssz.cz