menu icon

Jak investovat naše peníze?

Jak investovat naše peníze?

Peníze, které zůstávají ležet doma pod polštářem, jsou samy o sobě poměrně velkou ztrátou – jejich hodnota se každoročně snižuje o míru inflace a peníze ztrácí zisk, který by mohly naopak vydělat. Způsobů, jak investovat peníze, je několik. Dle výnosnosti a rizikovosti si lze vybrat mezi akciemi, dluhopisy, podílovými fondy a dalšími druhy cenných papírů či stavebním spořením a doplňkové penzijní spoření. V tomto ohledu ovšem ohledu platí: čím vyšší je avizovaná výnosnost investovaných peněz, tím větší je také riziko možných ztrát.

Pro všechny investory je důležité si stanovit, kolik peněz jsou schopni dočasně uvolnit, na jak dlouho a jak vysoké riziko jsou ochotni podstoupit. A důležité pravidlo, jak investovat peníze, zní: nikdy neinvestujte všechny finanční prostředky, které máte, do stejného druhu cenných papírů! Kam investovat peníze, aby přinesly co nejvyšší zisk, je častá otázka každého investora.

Mezi nejčastěji užívané možnosti patří:

  1. krátkodobé uložení peněz na spořicí účty a termínové vklady, ke kterým je poskytováno garantované zhodnocení
  2. dlouhodobé zhodnocování peněz pomocí cenných papírů (na víceletý časový horizont). Cenné papíry se odlišují mírou výnosnosti, ale také rizikovostí.
  • Nezkušeným investorům s malou znalostí finančního trhu je doporučováno začít s méně rizikovými investicemi, např. vložit peníze do některého z podílových fondů či dluhopisových fondů.
  • Investice pro náročné investory, které přináší vyšší zhodnocení. Investice jsou sice rizikové, ale při vhodně zvoleném portfoliu lze riziko a obavy ze ztráty snížit. Takové investice, jejímiž představiteli jsou zejména akcie a cenné papíry, však nejsou vhodné pro každého investora.

Banka provádí investiční bankovnictví jako soubor služeb spojených s obchodem, úschovou a správou cenných papírů pro klienty. Jedná se především o:

  • přípravu emise cenných papírů a jejich umístění na kapitálovém trhu (primární trh)
  • zprostředkování nákupů a prodejů cenných papírů klientů na (sekundárním trhu)
  • úschovu a správu cenných papírů pro klienty
  • vykonávání funkce depozitáře pro investiční společnosti a fondy
  • řízení a správu aktiv klientů a poskytování investičních poradenských služeb