menu icon

Nesu bance peníze

Běžný účet

Běžný účet je základem pro zprostředkování platebního styku, slouží k vedení netermínovaných vkladů fyzických i právnických osob. Majiteli účtu umožňuje soustřeďovat peněžní prostředky, čerpat hotovost a uskutečňovat platby ve prospěch jiných osob v ČR i do ciziny.

Vkladový účet

Vkladový účet slouží k ukládání peněžních prostředků za účelem dosažení úrokového výnosu od banky, většinou z něj není prováděn platební styk. Banky nabízení nejčastěji různé spořicí účty a účty termínových vkladů pod různými bankovními názvy.

Spotřebitelské úvěry (půjčky)

Jedním z důležitých segmentů, kterému banka věnuje velkou pozornost, je privátní klientela. Používá se pro ni pojem retailové (drobné) bankovnictví a banky pro potřeby občanů připravují různé formy spotřebitelských úvěrů, které slouží jako možnost financování. 

Prodej cenných papírů občanům a firmám

Banka je nabízí svým klientům v různých formách, viz článek.

Vkladní knížky a termínové vklady

Vkladní knížky a termínové vklady slouží k ukládání peněžních prostředků za účelem dosažení úrokového výnosu od banky. Při přijímání vkladů banky nabízejí nejrůznější spořicí účty, účty termínových vkladů, vkladní knížky a potvrzení o vkladu.

Stavební spoření

Stavební spoření poskytuje banka klientům pouze prostřednictvím své dceřinné společnosti, stavební spořitelny.

Doplňkové penzijní spotření

První pilíř důchodového systému se v České republice nazývá důchodové pojištění.

Jak investovat naše peníze?

Peníze, které zůstávají ležet doma pod polštářem, jsou samy o sobě poměrně velkou ztrátou – jejich hodnota se každoročně snižuje o míru inflace a peníze ztrácí zisk, který by mohly naopak vydělat.