menu icon

Osobní kontakt s bankou

Osobní kontakt s bankou

Nejčastěji s bankou komunikujeme těmito třemi způsoby:

  • Navštívíme bankovní pobočku osobně
  • S bankou můžeme komunikovat po telefonu
  • Využijeme internetu a komunikujeme s bankou prostřednictvím elektronické pošty

Mezi nejběžnější formy kontaktu v minulém století patřila jednoznačně osobní návštěva bankovní pobočky. V posledních letech došlo k velkému rozmachu internetového bankovnictví a využití moderních komunikačních prostředků nám umožňuje komunikovat se svojí bankou dokonce napříč kontinenty.

V každém případě je pro založení běžného účtu a pro úvodní komunikaci s  bankou nezbytná osobní návštěva banky. Je to především proto, že banka bude pro vedení vašich účtů a produktů obvykle vyžadovat vyplnění dokumentace a také váš podpis. Nejprve však bude ověřena vaše totožnost dle občanského průkazu. Důležitou roli hraje rovněž váš tzv. podpisový vzor, který je důležitý především při výběru v  hotovosti. Banka má přísná pravidla, která se týkají ochrany osobních dat a praní špinavých peněz, proto je smluvní dokumentace velmi důležitá.

Osobní kontakt vám umožní prokonzultovat s  vaším osobním bankéřem vaše potřeby. To znamená, jaký typ účtu je pro vás nejvhodnější, jaké další doprovodné služby budete ihned nebo v budoucnu požadovat. Může se jednat o platební kartu, spotřebitelský úvěr, založení spořícího účtu a podobně. Důležité také je, najít si vhodný balíček služeb a zaměřit se na výši bankovních poplatků. Proč byste měli platit za něco, co třeba vůbec nebudete využívat?

Otevřením účtu se stáváte klientem banky. Ta vám většinou vydá kartičku s číslem Vašeho účtu a kontaktem na osobního bankéře. Pokud je vám přidělen osobní bankéř, je možné a pravděpodobné, že vám bude průběžně nabízet další produkty svojí banky. Banka má obvykle zájem nabídnout klientovi větší množství produktů.

Studenti jsou v bance vítání, dokonce jsou jim nabízeny výhodnější produkty; někdy dostanou při založení účtu drobný dárek, jindy jim banka nabídne např. možnost financování studia. Banka si je vědoma toho, že student je potenciální dlouhodobý klient banky, který, je-li se službami banky spokojen, obvykle i po ukončení studia zůstává klientem na dlouhá léta.

Pokud jste klientem konkrétní banky, můžete využívat všech jejích poboček. U nadnárodních bank se jedná o pobočkovou síť na všech kontinentech.