menu icon

Jak komunikovat s bankou

Osobní kontakt s bankou

Mezi nejběžnější formy kontaktu v minulém století patřila jednoznačně osobní návštěva bankovní pobočky. V posledních letech došlo k velkému rozmachu internetového bankovnictví a využití moderních komunikačních prostředků nám umožňuje komunikovat se svojí bankou dokonce napříč kontinenty.

Telefonický kontakt - call centrum

Představme si, že jste již klientem konkrétní banky a máte u ní uzavřenu smlouvu na nějaký bankovní produkt. Banka i klient mezi sebou musí čas od času komunikovat, a proto došlo v posledních letech k rozvoji tzv. „call center“, ve kterých pracují telefonní operátoři.

E-mailová komunikace a internet

Někteří klienti banky využívají internetu a komunikují s bankou jeho prostřednictvím.