menu icon

Vkladový účet

Vkladový účet

Vkladový účet slouží k ukládání peněžních prostředků za účelem dosažení úrokového výnosu od banky., většinou z něj není prováděn platební styk. Banky nabízení nejčastěji různé spořicí účty a účty termínových vkladů pod různými bankovními názvy.

Smlouva o vkladovém účtu musí obsahovat v písemné formě všechny potřebné náležitosti.

Pro zánik smlouvy a zrušení účtu platí podobné podmínky jako u běžného účtu.

Rozlišujeme vkladové účty:

  • na dobu určitou (vklad s pevným termínem) – např. na 1 měsíc, na 1 rok, na 3 roky
  • s výpovědní lhůtou – doba uložení peněz není předem sjednána, ale před uskutečněním výběru musí vkladatel vklad nebo jeho část vypovědět. Peníze si může vybrat až po uplynutí lhůty. Za předčasný výběr požaduje banka náhradu buď procentem z vybírané částky nebo pevnou částkou v Kč. Délka výpovědní lhůty se liší (např. 1 měsíc, 3 měsíce, 1 rok)

Výpisy z vkladového účtu

Pomocí nich banka podává majiteli informaci o stavu peněžních prostředků na účtu (zůstatek), o pohybu na účtu a o připsaných úrocích. Podle smlouvy je výpis předáván na papírovém tiskopisu nebo elektronicky, periodicita předávání je dána smlouvou (čtvrtletně, ročně).