menu icon

Jsem občan

Běžný účet

Je základem pro zprostředkování platebního styku, slouží k vedení netermínovaných vkladů fyzických i právnických osob. Majiteli účtu umožňuje soustřeďovat peněžní prostředky, čerpat hotovost a uskutečňovat platby ve prospěch jiných osob v ČR i do ciziny.

Vkladový účet

Vkladový účet slouží k ukládání peněžních prostředků za účelem dosažení úrokového výnosu od banky., většinou z něj není prováděn platební styk. Banky nabízení nejčastěji různé spořicí účty a účty termínových vkladů pod různými bankovními názvy.

Spotřebitelské úvěry (půjčky)

Jedním z důležitých segmentů, kterému banka věnuje velkou pozornost, je privátní klientela. Používá se pro ni pojem retailové (drobné) bankovnictví a banky pro potřeby občanů připravují různé formy spotřebitelských úvěrů, které slouží jako možnost financování.

Prodej cenných papírů občanům a firmám

Banka je nabízí svým klientům v různých formách, viz článek.