menu icon

Zahraniční platební styk

Zahraniční platební styk

Zahraniční platební styk je platební styk uskutečňovaný přes hranice jednoho nebo více států (přeshraniční platební styk), nebo platby v cizí měně, uskutečněné na území ČR. Dělí se na:

  • hotovostní platební styk představující pohyb hotovosti hlavně v oblasti cestovního ruchu a směnárenské činnosti
  • bezhotovostní platební styk – převod peněžních prostředků, který banka provádí na základě příkazů svých klientů ve prospěch klientů bank na území jiných států. Jde hlavně o vypořádání kontraktů mezi dodavateli a odběrateli v zahraničním obchodě, kde se téměř nepoužívají platby v hotovosti.

Nástroje bezhotovostního zahraničního platebního styku:

  1. nedokumentární platby – jejich provedení není vázáno na předložení dalších dokumentů. Jedná se o tzv. hladkou platbu (bankovní převod), která je stejná jako u tuzemského platebního styku.
  2. dokumentární platby – jsou častější, jejich realizace předpokládá předložení dokumentů, které svědčí o uskutečnění dodávky zboží nebo jiné obchodní činnosti a které zajišťují provedení platby. Tyto dokumenty jsou pro banku velmi důležité, předkládá je dodavatel a prokazují např. dopravu zboží na místo, pojištění zboží, převzetí zboží skladovatelem nebo různé obchodní operace (faktura, balící list, osvědčení o původu a jakosti zboží apod.). Po dohodě s odběratelem může dodavatel také předložit bance také dokumenty o inkasu z účtu svého obchodního partnera v cizině.

Důvodem pro dokumentární placení je zvýšení jistoty při platbách v zahraničním obchodě a předcházení platební neschopnosti u odběratelů. Jako nástroje placení banka používá dokumentární a směnečné inkaso.

Banka při zahraničním platebním styku může také poskytovat různé platební a zajišťovací operace, jimiž se vyrovnávají závazky a pohledávky při mezinárodní výměně zboží a služeb. Nazývají se závazkové platební instrumenty a banka v nich vystupuje jako ručitel platby, bere na sebe závazek za platbu hlavního dlužníka. Jedná se o dokumentární akreditiv, bankovní záruku a bankovní směnečný aval. Za zajištění nebo převzetí závazku si banka účtuje odměnu a také předem podrobně zkoumá kvalitu (bonitu) dlužníka.