menu icon

Pomoc při financování exportu

Pomoc při financování exportu

Na mezinárodní úrovni banky poskytují klientům, vývozcům a dovozcům (exportérům a importérům), služby zahraničního platebního styku (viz 3.2) a také jim poskytují exportní úvěry.

Pro běžný mezinárodní obchod zbožím a službami většinou postačí zajištěné bankovní instrumenty jako dokumentární a směnečné inkaso, dokumentární akreditiv a bankovní záruka, standby akreditivy, směnečné avaly.

Export investičních celků, zboží a služeb investiční povahy vyžaduje v mnoha případech doprovodné financování. Jeho potřeba je vyvolána hlavně tím, že v daném okamžiku nemá odběratel dostatek finančních prostředků a nezískal je ani na svém finančním trhu.

Exportní odběratelský úvěr je účelový úvěr poskytovaný bankou dodavatele bance odběratele nebo přímo odběrateli v jiné zemi. Používá se na financování investičních celků včetně služeb a uvedení investice do provozu, a pro financování dodávek investičního a strojírenského charakteru. Nepoužívá se při vývozu spotřebního zboží nebo zemědělských produktů.

Pro jeho uzavření je třeba předložit bance.

  • obchodní smlouvu mezi dodavatelem a odběratelem (kontrakt)
  • smlouvu o zajištění úvěru mezi dovozcem a jeho ručitelem (v ČR často ručení poskytuje státní pojišťovací agentura EGAP)
  • úvěrová smlouva mezi bankou a zahraničním dovozcem (odběratelem, dlužníkem)
  • smlouva mezi bankou a vývozcem (dodavatelem) o financování
  • pojistná smlouva, kde banka je jako pojištěný a pojišťovací agenturou

Výhodou exportního úvěru je, že dodavatel (vývozce) získá rychle úhradu za své exportní pohledávky, protože odběratel je má financovány úvěrem od jeho banky. Tím se zvyšuje konkurenceschopnost vývozců. Banka také může pomoci vývozcům s hledáním vhodného zahraničního partnera v rámci svých poradenských služeb.