menu icon

IBAN - Mezinárodní formát čísla účtu

IBAN (International Bank Account Number) je formát čísla účtu definovaný mezinárodní normou ISO 13616. Tato norma byla v roce 2007 aktualizována a uvedena do souladu se standardem EBS204 (pdf, 211 kB) , který v roce 1996 vydala ECBS (European Committee for Banking Standards).

Podrobnosti o IBANu lze nalézt na webových stránkách SWIFTu, který je registrační autoritou pro formát IBAN: https://www.swift.com/standards/data-standards/iban .

Konkrétní podobu čísla účtu ve formátu IBAN vytváří banka, která účet vede.

Standard stanovuje mezinárodní formát čísla účtu takto:

 • IBAN může obsahovat číslice a velká písmena
 • IBAN má následující strukturu:
  • 2 znaky – kód země (CZ pro Českou republiku)
  • 2 znaky – kontrolní číslice – umožňuje programovou kontrolu čísla – ochrana proti chybně zadanému číslu účtu (např. z důvodu překlepu)
  • Max. 30 znaků – kód banky a číslo účtu v rámci banky
 • Číslo účtu ve formátu IBAN má dvě podoby – elektronickou (bez mezer) a písemnou (s mezerou za každou čtveřicí znaků pro lepší orientaci)

Každá země si určuje vlastní strukturu s tím, že:

 • pevně stanoví pozice, na kterých je kód banky, popř. pobočky banky
 • pevně stanoví pozice, na kterých je uvedeno číslo účtu přidělené bankou

Příklad čísla účtu v různých formátech pro Českou republiku

Důvodem zavádění IBANu je podpora automatizovaného zpracování přeshraničních příkazů, zrychlení, zjednodušení a zlevnění přeshraničního platebního styku a snížení počtu chyb z důvodu nesprávně zadaného čísla účtu.

Pro tuzemský platební styk není nutné znát svůj IBAN, pro zahraniční platební styk je to nutnost.

Kalkulátor IBAN - Česká republika najdete zde: https://www.cnb.cz/cs/platebni_styk/iban/iban.html