menu icon

Faktoring a forfaiting

Faktoring a forfaiting

Faktoring a forfaiting vykonává banka přímo nebo prostřednictvím své dceřiné faktoringové společnosti. Výhodou pro klienta je rychlejší obrat a návratnost jeho peněžních prostředků a tedy lepší možnosti financování.

Faktoring

Je nástroj na financování krátkodobých pohledávek, vznikajících klientovi (dodavateli) z dodávek zboží či poskytnutí služeb na úvěr bez bankovního zajištění.  Dodavatel postoupí (odprodá) svoje pohledávky vůči odběrateli (nejčastěji obchodní faktury před datem splatnosti) bance, která vystupuje jako faktor. Tím se banka stává výhradním majitelem pohledávky a novým věřitelem vůči odběrateli a sama si zajišťuje úhradu a přebírá riziko nesplacení. Dodavateli proplatí hodnotu pohledávky dříve, než nastane skutečná splatnost faktury. Za tuto službu si účtuje od klienta faktoringový poplatek. Všechny okolnosti mezi faktorem a klientem jsou stanoveny v písemné smlouvě, která je většinou uzavřena na 1 rok.

Jestliže jsou odběratel i dodavatel z jedné země, jedná se o tuzemský faktoring. Vůči zahraničním odběratelům je možno využít exportní (vývozní) faktoring, v případě dodavatele ze zahraničí využívá tuzemský odběratel importní (dovozní) faktoring.

Forfaiting

je odkup jednotlivých krátkodobých, střednědobých nebo dlouhodobých pohledávek, které vznikly především při vývozu, tedy směnečných pohledávek, akreditivních pohledávek a pohledávek s bankovní zárukou.

Na rozdíl od faktoringu se jedná o odkup zajištěných pohledávek (viz 3.2). Banka jako forfaitér pohledávky odkupuje bez rekurzu (bez postihu) vůči klientovi. To znamená, že jako nový věřitel sama nese riziko jejich zaplacení. Při odkupu dodavateli ihned proplácí pohledávky s určitým poplatkem jako srážkou.

Cena forfaitingu a ostatní podmínky jsou stanoveny ve smlouvě. Cena (poplatek) závisí na kvalitě (bonitě) odběratele, charakteru a době splatnosti pohledávky. Na rozdíl od faktoringu je u forfaitingu odkupovaná pohledávka vždy zajištěna jinou bankou, např. avalovanou směnkou, dokumentárním akreditivem nebo bankovní zárukou.