menu icon

Jsem firma

Vzájemné placení mezi firmami v ČR

Mezi základní funkce banky patří tuzemský platební styk, který banky poskytují svým klientům, fyzickým i právnickým osobám. Tuzemský znamená, že probíhá v rámci ČR a v korunách.

IBAN - Mezinárodní formát čísla účtu

IBAN (International Bank Account Number) je formát čísla účtu definovaný mezinárodní normou ISO 13616. Tato norma byla v roce 2007 aktualizována a uvedena do souladu se standardem EBS204 (pdf, 211kB), který v roce 1996 vydala ECBS (European Comittee for Banking Standards).

Zahraniční platební styk

Zahraniční platební styk je platební styk uskutečňovaný přes hranice jednoho nebo více států (přeshraniční platební styk), nebo platby v cizí měně, uskutečněné na území ČR.

Pomoc při financování exportu

Na mezinárodní úrovni banky poskytují klientům, vývozcům a dovozcům (exportérům a importérům), služby zahraničního platebního styku a také jim poskytují exportní úvěry.

Faktoring a forfaiting

Faktoring a forfaiting vykonává banka přímo nebo prostřednictvím své dceřiné faktoringové společnosti. Výhodou pro klienta je rychlejší obrat a návratnost jeho peněžních prostředků a tedy lepší možnosti financování.

Leasing

Leasing vykonává banka nejčastěji prostřednictvím své dceřiné leasingové společnosti. Výhodou pro klienta je možnost financovat a používat majetek, na který by jinak neměl dostatek peněžních prostředků.

Směnka

Směnka je převoditelný cenný papír, který ztělesňuje bezpodmínečný dlužnický závazek. Aby byla platná, musí obsahovat náležitosti podle směnečného a šekového zákona. Směnkou se jedna nebo více osob zavazuje zaplatit oprávněnému majiteli směnky směnečnou částku.