menu icon

Tuzemský platební styk

Tuzemský platební styk

Mezi základní funkce banky patří tuzemský platební styk, který banky poskytují svým klientům, a to fyzickým i právnickým osobám. Tuzemský znamená, že probíhá v rámci ČR a v korunách.

Banky rozlišují dva typy operací. Jestliže jsou plátce a příjemce klienty jedné banky, jedná se o vnitrobankovní platební styk. Pokud se platby uskutečňují mezi klienty různých bank, jedná se o mezibankovní platební styk.

Podle způsobu placení se rozlišuje platební styk hotovostní a bezhotovostní.

Hotovostní platební styk se uskutečňuje hotovými penězi, bankovkami a mincemi. Nejběžnější způsob je přijímání vkladů a výplat hotovostí z účtů klientů.

Bezhotovostní platební styk je uskutečňován výhradně bankami převodem z bankovního účtu plátce na bankovní účet příjemce platby bez oběhu hotových peněz. Bezhotovostní platba je ve srovnání s hotovostní platbou levnější a bezpečnější a podíl bezhotovostních plateb se postupně v ČR zvyšuje.

Dále rozlišujeme dvě základní formy bezhotovostního platebního styku, a to úhradu a inkasní formu placení. Při úhradě dává příkaz plátce k odepsání částky ze svého účtu ve prospěch účtu příjemce. Takto je možno hradit platby za zboží, služby, daně, clo apod. Inkasní forma placení se používá při vyrovnání faktur za telefon, elektřinu, plyn, nájem apod., kdy se na tom plátce a příjemce dohodnou. Banka chrání klienta před neoprávněným inkasem.

Pokud chce klient využít inkasního způsobu placení, sjednává s bankou tzv. příkaz k inkasu, ve kterém je obvykle uvedena buď konkrétní částka nebo maximální limit v Kč a datum inkasa.

Výhody hotovostního platebního styku: jistota zaplacení, peníze mám stále k dispozici

Nevýhody hotovostního platebního styku: časově náročné, málo bezpečné, méně spolehlivé a přesné, pro banku nákladné, proto banka inkasuje větší poplatek

Výhody bezhotovostního platebního styku: bezpečné, časově nenáročné, přesné, pro banku levnější, proto levnější i pro klienta

Nevýhody bezhotovostního platebního styku: není však jistota, že nám odběratel zaplatí (v případě podnikatelů)