menu icon

Pojištění

Pojištění

V posledních letech došlo k silnému propojení bank, pojišťoven, penzijních fondů a dalších finančních institucí. Banky vám dnes proto nabízejí i různé pojistné produkty.

Hlavními oblastmi, do kterých lze rozdělit pojistné produkty a služby a operace s nimi jsou:

1. Pojištění osob

 • Investiční životní pojištění
 • Kapitálové životní pojištění
 • Rizikové životní pojištění
 • Důchodové životní pojištění
 • Vkladové životní pojištění
 • Univerzální/ flexibilní životní pojištění
 • Svatební pojištění nebo Pojištění dětí
 • Úrazové pojištění

2. Pojištění majetku občanů

 • Pojištění nemovitosti
 • Pojištění domácnosti

3. Pojištění vozidel

 • Povinné ručení
 • Havarijní pojištění

4. Cestování a pojištění

 • Cestovní pojištění
 • Pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

5. Pojištění odpovědnosti za škodu

6. Pojištění právní ochrany

Říká se, že se pojišťujeme proto, aby se nic nestalo. Ale pokud se opravdu něco stane, vznikne takzvaná škodní událost. Škodní událost je skutečnost, ze které vznikla škoda a která by mohla být důvodem vzniku pojistné události a mohla by zakládat právo na pojistné plnění z pojištění:

 • Jednotlivé škody mohou mít různé povahy
 • Škody na zdraví (zranění, nemoc, smrt)
 • Věcné škody (ztráta, poškození nebo zničení věci)
 • Finanční (ztráta přijmu apod.)

Pojistná událost:

 • Pojistná událost je nahodilá skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele plnit.
 • Konkrétní podmínky vzniku pojistné události určují pojistné podmínky a smluvní ujednání.

Hlášení škodní události:

 • telefonicky na klientském centru příslušné pojišťovny
 • on-line prostřednictvím webových formulářů příslušné pojišťovny
 • písemně na formuláři příslušné pojišťovny (lze stáhnout z webových stránek
 • příslušné pojišťovny nebo vyzvednou osobně na jejich pobočkách)
 • nutno přiložit potřebné podklady (jsou přesně vypsány na formuláři ke hlášení škod)

Typy pojištění

Druhy pojištění

 

Asistenční služby

Doma vám v nejméně vhodnou chvíli praskne voda nebo se porouchá topení. Když jste na cestách, auto vám vypoví službu nebo vás zaskočí kolony či uzavírky. V tomto případě se vám může hodit asistenční služba, kterou vám poskytne pojišťovna. Tato moderní služba je nejvíce rozšířena pro motoristy, domácnosti, ale také pro zdravotní péči.

V některých případech jsou součástí pojistné smlouvy, nebo si je můžete sjednat samostatně.

 

Zdroj: www.financnivzdelavani.cz
Česká asociace pojišťoven – www.cap.cz