menu icon

Bankovní gramotnost

Co je bankovní gramotnost?

Bankovní gramotnost je specifickou součástí zastřešující oblasti označované jako FINANČNÍ GRAMOTNOST (FG). Zatímco FG se zabývá definicemi a výklady klíčových pojmů z celé široké sféry financí (příp. i ekonomie), BG se zaměřuje především na sféru bankovnictví a na ni navazující nebo doplňková témata (jako jsou např. pojišťovnictví, akciové trhy, leasing, investice apod.).

Cílem BG (jako i celé FG) je informovat a vzdělávat občana, aby se dokázal orientovat v současném finančním světě všeobecně a v oblasti styku s bankovními institucemi obzvláště. Měla by mu umožnit získat patřičné znalosti, dovednosti a hodnotové postoje, nezbytné k tomu, aby dokázal finančně zabezpečit sebe a své nejbližší (a příp. mohl úspěšně podnikat) a naučil se samostatně a zodpovědně rozhodovat ve finančních záležitostech.